ഇന്ന് ചിങ്ങം 1 ഈ അൽഭുതം സംഭവിക്കും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ

ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ ഏവർക്കും ശുഭകരമായ വർഷം വന്നുചേരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നു പറയാൻ പോകുന്ന വിശേഷങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള പൂജയിൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർ പേരും നക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൊല്ലവർഷം 1199 ചിങ്ങമാസം വ്യാഴാഴ്ച പകൽ ഒരു മണി 32 മിനിറ്റ് ആണ് മകം ഞാറ്റുവേലയിൽ സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നു ചാന്ദ്രമാംസമായിട്ടുള്ള.

   

സൂര്യന്റെ തുടക്കവും ഒന്നാണ് മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ആണ് കൊല്ലത്തിന്റെ ആരംഭം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വർഷം രാശി പകർച്ചയില്ല ഇനി കുംഭം രാശിയിൽ തുടരും മാഡം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യാഴം ഒരുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മേടം 18ന് ഇടവം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിമാറ്റം വാർഷികമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാം രാഹു ഗ്രേതു കൾക്ക് ഈ വർഷം രാശിമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് 119 തുലാം പതിമൂന്നിന്.

രാഹു മേടത്തിൽ നിന്നും മീനത്തിലേക്ക് തുലാം നിന്നും കന്നിയിലേക്ക് പോകും ചൊവ്വ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ചിഹ്നത്തിൽ നിന്നും കണ്ണീരിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു വർഷാവസാനം ചൊവ്വ ഇടവം നിൽക്കുന്നതായി കാണാം ബുധൻ വർഷ ആരംഭത്തിൽ ചിങ്ങത്തിലാണ് 12 രാശികളും പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു ബുധൻ വർഷാരംഭത്തിൽ ശുക്രനിലും 12 രാശികളും ഒരു വർഷം ചുറ്റ വർഷം അവസാനമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ചിങ്ങത്തിൽ തല തുടരുകയാണ്.

ഇതിൽ ശനിയുടെ മൗഢ്യം മകര മുപ്പതു മുതൽ മീനം അഞ്ചുവരെയും രഹയുദ്ധം എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം അടുത്തുള്ളവർഷം പതിവിലും വളരെയധികം കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്രഹനിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം തന്നെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം വന്നുചേരുന്നത് സമയമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വർഷത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഗുണ അനുഭവങ്ങൾക്കാവും മുൻതൂക്കം നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും വരവ് വർദ്ധിക്കും അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജോലി സാധ്യത ഇരട്ടിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഉഹകച്ചവടത്തിൽ നിന്നും ആദായം വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top