ആ ഡോക്ട്ടറുടെ കൈകൾ അന്നാദ്യമായി വിറച്ചു, വേദന തിന്ന് ജനിച്ച നാൾമുതൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന കുരുന്നുകൾ

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആകാംക്ഷയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്കണ്ഠയും എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതു വളരെ സർവസാധാരണമാണ് വൈകാരികമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗർഭം അമ്മയുടെയും കുട്ടിയുടെയും എല്ലാം അപകടത്തിലേക്ക് ആക്കുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു അമ്മയാവുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും പിന്മാറ്റാനായി ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വിഷയമായി വരുന്നില്ല.

   

എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാനായി അമ്മ ആ കുഞ്ഞിന് ജീവൻ ഇന്ന് വരെ നൽകാനായി സന്നദ്ധയാകും അതാണ് പെണ്ണിനെ ആണേൽ നിന്നും ഒരു മുന്നിൽ നടത്തുന്നതും ഗർഭവസ്ഥയിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികൾ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് ഒരേ പോലെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് അപൂർവമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇത് എന്നാൽ ഇരട്ട കുട്ടികൾ സയാമീസ് ഇരുട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ അനുഗ്രഹം പലപ്പോഴും ഒരു ശാപം തന്നെ ആയി മാറാറുണ്ട്.

വൈദ്യശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് സയാമീസ് ഇരട്ടു കുട്ടികളെ എല്ലാം വേർതിരിക്കാനായി കഴിയുമെങ്കിലും ചില തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനു സാധിക്കാതെ വരും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യ പൂർവ്വമായിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ഒന്ന് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരവും സങ്കീർണവും ആയിട്ടുള്ള ഗർഭധാരണമാണ്.

സയാമീസ് ഇരട്ടകൾക്ക് ജന്മം നൽകുക എന്നുള്ളത് തനിക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് സയാമീസ് ഇരട്ടകളാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അമ്മ തകർന്നുപോയി ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച വലിയ സാമ്പത്തികശേഷിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല ചികിത്സ ചിലവുകൾ അബോഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു എങ്കിലും അമ്മ തയ്യാറായില്ല അമ്മ തന്നെ കുട്ടികളെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി ഒടുവിൽ ഒരു സമ്പന്നമായ ഒരു കുടുംബം ചികിത്സകൾ എല്ലാം വഹിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top