മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഭഗവന്റെ ഈ വാക്ക് പറയു അൽഭുതം നടക്കും

ഏവരും മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും പലവിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വന്നുചേരുന്നു വ്യക്തിക്ക് ദുഃഖം തോന്നുന്ന കാര്യത്തിന് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അതേപോലെതന്നെ ദുഃഖം തോന്നണം എന്ന് ഇല്ല എത്ര വലിയ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെയല്ല ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും ഏറെ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ഏവരെയും ഈയൊരു.

   

കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തനാകുന്നു ഇത് വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുവാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലീലകൾ ഭഗവാൻ നിത്യവും കാണുന്നതാണ് അമ്മേ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ.

ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ വിഷമതകളും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളിലും തന്റെ ഭക്തരെ ചേർത്ത് തന്നെ പിടിക്കുന്നതും ആണ് വത്സലൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നാമം അത് ആകുന്നു എല്ലാ വിഷമതകളും ഈ നാമം ഒരു തവണ ഉരുവിട്ടാൽ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ.

സംഭവിക്കുന്നത് ആകുന്നു അതായത് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നാമമുണ്ട് നാമം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുക ഈ വിഷമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആണ് ഈ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നാമം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top