മരുന്നില്ലാതെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാം

പേഷ്യൻസ് പ്രമേഹം ഇല്ലാതെ ഗുളികയും മാറ്റാനായി കഴിയുമോ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളതാണ്പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം മാറ്റുവാൻ ആയിട്ട് മൂന്നു വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമതായി വ്യായാമം രണ്ടാം വയറ്റിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ മൂന്നാമതായി മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം മാത്രമേ.

   

പ്രമേഹം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മരുന്നുകൾ അത് തന്നെ പ്രമേഹം പഴയ നിലയിൽ തന്നെ ആകുന്നത് ഇതിന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രമേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ശരീരത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ചെറിയ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന.

ആളുകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും പിന്നീട് പ്രമേഹം വരാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാനായി കഴിയും പ്രമേഹത്തിന് ഡയബറ്റിക് റിവേഴ്സ് എന്നാണ് പേര് ഈ പുതിയതായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വാരിവലിച്ചുള്ള തീറ്റ ഇപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുക.

ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല പ്രമേഹം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇല്ല എങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം വേണ്ട വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഹൈറ്റ് നിന്നും 100 കുറയ്ക്കുന്നത് അതായത് 153 cm ഹൈറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം 53 കിലോ വരെ ഭാരം വരെ ആകും എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കും ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് താഴെ വരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ പച്ചക്കറി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top