പെട്ടന്ന് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടോ?

പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉദ്ധാരണ കുറവ് രണ്ടാമത് ശ്രീസ്ഖലനം ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെ കുറിച്ച് എന്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശീക്രസ്കലനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്.

   

ഇത് ഏതാണ്ട് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാം കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് പല ആളുകൾക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും.

ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് ശ്രീ സ്കലനം എന്നാൽ എന്താണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സീക്രസ്കലനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ സ്ഖലനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡെഫിനിഷനെ ഇതിനു നിർവചനം പലരെ പലരീതിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ആദ്യത്തെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള സുഖം ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സീക്രസ്കലനം രണ്ടാമതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്തലനം സംഭവിക്കുന്നതും സീക്രസ്കലനവും ആയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ അതിനെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതായത്.

സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിനകം തന്നെ സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നതിനെ സീക്ര സ്കലനം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹാരം കാണാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണം പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/9eG6H6D4rak

Scroll to Top