ആദ്യമായി സ്വന്തം അമ്മയുടെ ശബ്ദം യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കേട്ട കുഞ്ഞു ചെയ്തത്

തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പൂർണ ആരോഗ്യവകുമാരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈകല്യത്തോടു കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദൈവം ആ വൈകല്യത്തെ മറികടക്കാനായി മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ എല്ലാം നൽകുമെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും അത് വളരെ വിഷമമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്ത.

   

ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ജന്മനാ തന്നെ കുഞ്ഞിന് കേൾവി ശക്തി ഇല്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് കേൾക്കാനായി ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു യന്ത്രം പിടിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യമായി സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടം കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞി കരഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കും അത് കണ്ടുനിൽക്കാനായി കഴിഞ്ഞില്ല സ്വന്തം അമ്മയുടെ ശബ്ദം ആദ്യമായി കേട്ട് സന്തോഷവും സങ്കടവും അടുക്കാൻ കഴിയാതെ ആ കുഞ്ഞും.

അമ്മയും കരഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട ഡോക്ടർമാരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനു ഉണ്ടായത് പോലെ തന്നെ സങ്കടവും സന്തോഷവും തന്നെയാണ് നമുക്കും ഉണ്ടായത് എന്ന് വീഡിയോ കണ്ടവർ പറയുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുഖം താൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അമ്മ വീഡിയോകളിൽ പറയുന്നത്നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കേൾക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top