ഒന്നാം തിയതി ഇവർ കയറിയാൽ കോടീശ്വര യോഗം..

മാസാദിപൂജയിൽ അനുമാസം ഒന്നാം തീയതി നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട മാസത്തെ ആദ്യത്തെ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും ജന്മ നക്ഷത്രം കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക വൃശ്ചികം അവസാനിക്കാനായ പോകുന്നു ധനു ഡിസംബർ 17ന് ആരംഭിക്കാനായി പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നാം.

തീയതി ആകുന്നു സൂര്യൻ അന്നത്തെ ദിവസം രാശിയിൽ സംക്രമിക്കുന്നത് ആണ് ജനുവരി 14 വരെ ധനുമാസമാകുന്നു 29 ദിവസങ്ങളാണ് മാത്രം ഒരു മാസത്തിൽ 29 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കൊല്ലവർഷത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ മാസം കൂടിയാണ് ധനു ധനു രാശിചക്രത്തിൽ ധനു രാശിയെ പുരുഷരാശിയും ഉദയ രാശിയുമായി തന്നെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഡിസംബർ 16ന് പകൽ നാലുമണിക്കാണ് സൂര്യൻ ധനു രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി.

തന്നെ ഒന്നാം തീയതിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് നൽകപ്പെട്ട പോരുന്നത് ഒന്നാം തീയതി അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യം തന്നെ കയറുന്ന വ്യക്തിക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യത്തെ കൈനീട്ടം ആദ്യം കേറുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ.

നോക്കുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും ആരു തന്നെ നല്ല മനസ്സോടെ കൂടി തന്നെ കയറിയാലും നല്ല മനസ്സോടുകൂടി തന്നെ പണം കൈകളിൽ തന്നാലും അത് ഏറ്റവും ശുഭകരമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ജ്യോതിഷത്തിൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ നൽകുന്നത് വളരെയധികം ശുഭകരമാണെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെതന്നെ ഇവർ ഒന്നാം തീയതി കയറുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/0e00PtPnNPg

Scroll to Top