ടീച്ചറിന് മകൻ പഠിക്കുന്നത് അമ്മ വീഡിയോ എടുത്ത അയച്ചു കൊടുത്തതാണ്

മക്കളുടെ പാട്ടും ചിരിയും കളിയും കാണാനായി എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അവരുടെ കുറുമ്പ് അത് നമുക്ക് അറിയാത്ത കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ പോലും കണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ടീച്ചർ വായിച്ചു പഠിച്ചു.

   

വരാനായി പറഞ്ഞതാണ് ആ കുട്ടി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി യൂണിഫോം അയച്ചു പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കുട്ടി അറിയാതെ അമ്മ പതിയെ വീഡിയോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടതാണ് വീഡിയോ പിന്നീട് ആകെ വൈറലായി ഇപ്പോഴാ കുട്ടിയുടെ ടീച്ചറെയാണ് എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top