ഈ പഴങ്ങളാണ് ഷുഗർ ഇരട്ടിയാക്കുന്നത്, മരുന്നല്ല ഷുഗർ കുറക്കാൻ കഴിക്കേണ്ടത്

ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ആണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സാധാരണയായി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഫ്രൂട്ടിൽ ചില അളവിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ കണ്ടെന്റ് ഉള്ളത് ഗ്ലൈസി മീറ്റിംഗ് ഇൻഡക്സ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരുപാട് നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഒരു ഷുഗർ രോഗി ആയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച്‌ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആധാരം.

   

ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് അന്നജം കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെതന്നെ ഫാറ്റ് കഴിക്കും പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അന്നജം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷുഗർ വന്നിട്ടുള്ള രോഗിയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ ഒന്നും തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് എപ്പോഴും ചോറെല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ ഒരുപാട് എടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ.

അവരുടെ എച്ച്പി ലെവൽ വളരെയധികം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു മേലെ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 6.5 നു മുകളിലാണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഡെബിറ്റി കൺട്രോളിൽ അല്ല എന്ന് പറയും മുകളിലേക്കാണ് എങ്കിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അന്നജം കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് താഴെയായിട്ടാണ് എങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന.

ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ hpa1c കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുവച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഗ്രാം ശത്തമാനമായിരിക്കും ഗ്ലൈസി മീറ്റ് ഇൻഡക്സ് മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് അന്നജം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അളവിൽ തന്നെ 60,70 എന്നുള്ള തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top