നിങ്ങളുടെ പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഇതിലുണ്ട്..

പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്നായിട്ട് ഉദ്ധാരണ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്രസ്കലനം ഉദ്ധാരണ കുറവിനെ കുറിച്ച് എന്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ അത് കാണുകയും കമന്റ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനായി പോകുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സീക്രസ്കലനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്കു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും.

   

പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട് ഇത് പല ആളുകൾക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഈ സീക്രസ്കലനം എന്നാൽ എന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നതിനെ.

കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സീക്രസ്കലനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കലനം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിനെ നിർവചനം പലരും പല രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള.

അസുഖം ലഭിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയാം രണ്ടാമതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെയോ ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നതും സീക്രസ്കലനം ആയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ അതിനെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതായത് സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്നതിനെ സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/2NVZOob4tRs

Scroll to Top