ഈ ചെടികളോ മരങ്ങളോ വീട്ടിൽ കിണറിന്റെ അടുത്ത്‌ വളർത്തിയാൽ, വലിയ ദോഷം, വീട് മുടി മുടിയാൻ വരെ കാരണം ആയേക്കാം

വീടുകളിൽ വാസ്തു പരമായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കിണർ എന്നു പറയുന്നത് കിണറിന് കൃത്യമായി ഉള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാസ്തു പണ്ഡിതനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കൃത്യമായിട്ട് കിണറിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗം വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം വീടിന്റെ.

   

കിഴക്കുഭാഗം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ കിണർ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാനായി പോകുന്നത് വാസ്തുപരമായി തന്നെ ഇത്രയും അധികം പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കിണറിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വരാം ചില കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും വാസ്തുവിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ,

കിണറിനോട് ചേർന്ന് ചില ചെടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെ സാമീപ്യം ആ വീടിന് ഗുണവും ദോഷവും ആയി മാറും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്ന ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കിണറിനോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവ വാസ്തുപരമായി വളരെ,

ദോഷമാണ് കിണറിനോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കിണറിനോട് ചേർന്നുള്ള പരിസരങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും നട്ടുവളർത്താനായി പാടുള്ളതല്ല മറ്റുള്ള ദിശകളിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിൽ കിണറിടടുത്ത് ഒരിക്കലും വളർത്താനായി പാടില്ലാത്ത ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിപ്പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top