പരമശിവൻ വിളിക്കുന്നു ഈ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ , കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലേ

സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഈ ഭൂമിയുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് സോഷ്യൽ പരമശിവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശിവ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ ആരതിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഈ ലോകത്തൊന്നും തന്നെയില്ല മാറാത്തതായിട്ട് ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകണം എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത്.

   

ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വളരെയധികം വിജയികളായി ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരായി മാറുകയും അതേസമയം തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കാണാതെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നവർ മണ്ടന്മാരായി മാറുന്നു.

എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഭഗവാൻ ഏതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ശിവ ഭക്തരായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഭക്തർ ആരെങ്കിലും തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഓം നമശിവായ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്.

ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധന സൂചകമായിട്ട് ഒരു ഓ നമശിവായ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമുക്ക് നേടി കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ കഴിയാത്ത ദേവനാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈകളിൽ സമർപ്പിക്കാനായി ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ഒരല്പം ജലം സമർപ്പിച്ചാൽ പോലും സ്വന്തം ഭക്തിയുള്ള മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top