വിശദമായ വീഡിയോ കാണാം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ബന്ധപ്പെടേണ്ട രീതി

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്നു പറയുന്നത് വന്ധ്യതയാണ് വന്ധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ വദ്ധതിയും അതുപോലെതന്നെ പുരുഷ വന്ധ്യതയും ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ പറയാനായി പോകുന്നത് സ്ത്രീ വന്ധ്യതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ വന്ധ്യത.

   

എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ത്രീ വദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ വെജനൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ചെറിയതോതിൽ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വെള്ളപോക്ക് എല്ലാം തന്നെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഈ ചെറിയ തോതിലുള്ള വെള്ളപോക്ക് ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന.

ഇൻഫെക്ഷൻസ് വളരെ വലിയ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ വന്ധ്യതയ്ക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം കേട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിസിഒഎസ് പിസിഒഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം പിസിഒഎസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടീവ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റർജയിൻ.

പ്രൊജസ്ട്രൺ ഹോർമോൺസിന്റെ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പിസിഒഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിസിഒഡിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇനോപുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ അണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഓവറുകളിൽ നിന്ന് ഓപം ഉണ്ടായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മെച്ചൂട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂർണം വളർച്ച എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവം പുറത്തേക്ക് വരുന്നഅതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top