ഇന്ന് ഈ ഒരു ശിവമന്ത്രം നിത്യവും ജപിച്ചവർ എല്ലാവരും കോടീശ്വരന്മാർ, അറിയാതെ പോകല്ലേ ഈ മന്ത്രം

ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് രാവിലെയാണോ സന്ധ്യയ്ക്ക് ആണോ ഏറ്റവും ഉത്തമം ആൻസർ ഉത്തരം ഇതാണ് കൗമാരപ്പാർക്കും യുവാക്കൾക്കും രാവിലെ സന്ധ്യയ്ക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് സന്ധ്യ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഇത് എന്താടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തിയുടെ ബയോ കെമിസ്ട്രി അതായത്.

   

ശരീരത്തിലെ രക്തയോട്ടം അഗ്നിബലം എന്നിവ പ്രകൃതിയുമായി തന്നെ ഏറ്റവും യോജിപ്പിൽ എത്തുന്ന സമയം കണക്കാക്കിയാണ് ആചാര്യന്മാർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാംകൊണ്ടും ഒരു പരിപൂർണ ആരോഗ്യവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവതിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു സമയം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിന് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള തെറ്റുമില്ല അടുത്തതായി തന്നെ പറയുന്നത് പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് സന്ധ്യ വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹാജിമാർ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ല മനോബലമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്താം ഒരു ഏവരേ സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യം നമുക്കെടുക്കാം അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗവും ഈ ഏവരെയും സാധാരണ ആളുകൾ തന്നെയാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സ്ത്രീ സന്ധ്യ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് സന്ധികൾ ഒത്തുചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് പകൽ അവസാനിക്കുന്നു രാത്രി ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ പകലും രാത്രി ഈ ഒരു സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വേദങ്ങളിൽ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിവർത്തന കാലഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വീടിന് ഉമ്മറത്ത് തന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top