നിങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ല! ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോയാൽ?

എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങളോടുകൂടജീവിച്ച ആൾ എന്നാൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇഷ്ടമായി തെരുവിലേക്ക് പക്ഷേ അയാളുടെ സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും വീണ്ടും അയാളെ തന്നെ ഉയർച്ചകളിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ഫോട്ടോ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച അബ്ദുൾ ഹലീമിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് സിറിയയിലെ ഉന്നത കുടുംബമായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഹലീമിന്റേത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടിയുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം.

   

എന്നാൽ ആ സന്തോഷം അധികം കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് എല്ലാം നഷ്ടമായി യമനിലേക്ക് കുടിയേറെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ടെന്റിലേക്ക് കൂടെ പട്ടിണിയും അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ആരുംതന്നെ ജോലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകില്ലായിരുന്നു അവിടെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഭയാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഭിക്ഷയെടുത്തിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന അഭിമാന ആയിട്ടുള്ള ആ യുവാവ് ആരുടെയും.

മുമ്പിൽ കൈനീട്ടാനായി തയ്യാറായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തെരുവിൽ പേന വിറ്റ് ഭക്ഷണത്തിന് വക കണ്ടെത്താനായി ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ മകളെ തനിച്ചാക്കി കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു അപരിചിതൻ തോളിൽ മകളെ കിടത്തി വേണു വിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം എടുത്തത് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി ആ സംഘടന തയ്യാറായി എങ്കിലും അദ്ദേഹം പൂർണമായിട്ടും നിരസിച്ചു ദാനമായിട്ട് തരുന്ന തുക വാങ്ങാനായി തന്റെ മനസ്സാക്ഷി അനുവദിക്കുന്നില്ല.

എന്നും എനിക്ക് കച്ചവടം എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാമോ എന്നും അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ സംഘടന ആ സംഘടന ബൈ a പെൻ എന്നുള്ള പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് പേന വാങ്ങാൻ ആയി തുടങ്ങി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top