വീടിന്റെ ഈ 3 ഭാഗത്ത് മരിച്ച് പോയവരുടെ ഫോട്ടോ വെക്കല്ലേ, വലിയ ദോഷം, വീട്ടിൽ ദുരിതവും ദുഃഖവും ഒഴിയില്ല

എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മരിച്ച ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ വാസ്തുപരമായി എവിടെയാണ് അനുയോജ്യമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ഉള്ളത് എന്ന് പല ആളുകളും പലതാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വയ്ക്കാനായി പാടുള്ളതല്ല അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷം ഇവിടെ വച്ചാൽ ദോഷം എവിടെയാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിന് വാസ്തുവിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ദോഷമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം.

   

തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനുള്ള ക്ലാരിറ്റി വാസ്തുവിൽ എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് വന്നുചേരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് മരിച്ചു പോയാ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഉല്ലസിക്കുകയും നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷേ.

നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തികൾ ആയിരുന്നിരിക്കും ഈ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മരണ ശേഷവും അവരെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നും നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിന് പുറത്ത് ആ ഒരു സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മെറ്റീ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ വയ്ക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെറ്റവുമില്ല യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ വാസ്തുവും അനുസരിച്ച് ഇത് വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് തെറ്റിച്ചു വെക്കുന്നത് ആ വീടിനും വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഇത് കാണുന്ന നമുക്ക് പോലും ദോഷകരമായി തന്നെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് പാടില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top