വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചട്ടിയിൽ പച്ചമുളക് വളർത്തി നോക്കു

വസ്തു അനുസരിച്ച് ഓരോ വസ്തുവിനും ജീവജാലങ്ങൾക്കും വിഭിന്ന രീതിയിലുള്ള ഊർജ്ജം വളരെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഊർജ്ജപ്രഭാതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാസ്തുവിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശക്കും പ്രാധാന്യമെല്ലാം തന്നെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ശക്തിയും എപ്പോഴും സന്തുലിത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവിശ്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ്.

   

വസ്തുവനുസരിച്ച് വീട് പണിത ശേഷവും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നുചേരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്പം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം ആകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വീട് ആവശ്യമായിട്ടാണ് എങ്കിലും അല്ലാതെയും ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സസ്യങ്ങളെ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ആകുന്നു ഇവയിൽ ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് മുളക് വീടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് തന്നെയാണ് മുളക് പല ആളുകളും വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നതും.

എന്നാൽ മുളക് വീടുകളിൽ ഏത് ദിശയിൽ എപ്രകാരമാണ് നട്ടു വളർത്തണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാനായി പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം തിങ്കളാഴ്ച.

ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ശിവപൂജകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നടത്തിയ വിശേഷപ്പെട്ട ലക്ഷ്മി പൂജകളിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പേരും നക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പച്ചമുളക് നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഔഷധം മൂല്യമുള്ള സസ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം പല രൂപങ്ങളിലും പല നിറങ്ങളിലും ഇവയെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്നതും ആകുന്നു പാചകത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നും തന്നെയാണ് പച്ചമുളക്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top