ഈ വഴിപാട് മുടങ്ങാതെ ചെയ്തവർ എല്ലാം കോടീശ്വരന്മാർ ആയിട്ടുണ്ട്! മുടങ്ങാതെ ചെയ്താൽ ഉറപ്പാണ് ഫലം

അകല ചാലചരങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് മഹാദേവൻ സർവ്വശക്തൻ പരമ ശക്തൻ മഹാദേവൻ കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്ത ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകി മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഒടുവിലായി ഭഗവാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ പോലെ സഹായിക്കുന്ന ഭഗവാനെ.

   

പോലെ തന്നെ വാരിക്കോരി നൽകുന്ന തന്റെ ഭക്തന് ഏതും തന്നെ നൽകുന്ന മറ്റൊരു ദേവനില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും ഒരിക്കലും ഭക്തനെ കൈവിടുകയില്ല പരീക്ഷിക്കും.

അങ്ങേയറ്റം പരീക്ഷിക്കും പക്ഷേ കൈവിട്ട് കളയുകയില്ല ഭഗവാൻ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു മനസ്സ് ഭഗവാനെയും മനസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പൂജിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അതിന് പ്രത്യുപകാരം ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും തന്നെയില്ല അത്രത്തോളം പവിത്രം ആയിട്ട് എത്രത്തോളം കളങ്കമില്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ദക്ഷിണയായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അത് ചെറിയ ക്ഷേത്രം ആയിക്കോട്ടെ വലിയ ക്ഷേത്രം ആയിക്കോട്ടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്ന ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് വഴിപാടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ശീലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top