ഒരു ഒറ്റമൂലി മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അലിഞ്ഞു പോകാൻ

നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അഥവാ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സർവസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് കണക്ക് അനുസരിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും മൂന്നിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കിന്ഡനി ഫെലിയർ അഥവാ വൃക്ക തകരാറ്.

   

വരെ അസുഖം കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും രോഗം നിർണയം മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ചികിത്സാരീതികളെ കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നടുവേദന വയറിന്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുക.

ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുക മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം കൂടാതെ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക എല്ലാം തന്നെ ഈ രോഗത്തിന് മറ്റുപലതുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതെ തന്നെ ഉടനടി തന്നെ മെഡിക്കൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് ഇതിനൊരു കാല താമസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിഡ്നിഫലിർ ലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തി അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഓക്സിഡേറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/Wf6NtWa5qoI

Scroll to Top