വെറ്റില ജ്യോതിഷം, ഇതിൽ ഒന്ന് തൊടൂ, നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അറിയാൻ, ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ

സത്യംഉള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊകുറി ശാസ്ത്രം ഇതിനുമുമ്പും നമ്മൾ തൊടുകുഴി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരുമേനി പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു കൃത്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്രയും അധികം സത്യമുള്ള ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു അദ്ധേയം കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ.

   

സംഭവിക്കാൻ ആയി പോകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൾ ആണ് തൊടുകുറിയുലൂട്ടെ ഞാൻ പറയാനായി പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ തൊടുകുറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ തൊടുപുറി വെറ്റില ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെറ്റില എന്നുപറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാം തരത്തിൽ ഉള്ള മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒഴിച്ച് നടത്താൻ പറ്റാത്ത.

ഒന്നാണ് വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും വെറ്റിലയും അടക്കയും കൊടുത്തിട്ടാണ് ശുഭാരംഭം നമ്മൾ കുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേറെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പിന്നെയുമുണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഇതിന് സകല തരത്തിലുള്ള ദേവി ദേവന്മാരും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് വെറ്റിലയുടെ തുമ്പിൽ മഹാലക്ഷ്മി കുടികൊള്ളുന്നു വെറ്റിലയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് സരസ്വതി ദേവി കൂടി കൊള്ളുന്നുണ്ട് വെറ്റിലയുടെ നെറ്റിൽ.

ജേഷ്ഠഭഗവതി കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഇടതുവശത്ത് പാർവതി ദേവി കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ വലതുഭാഗത്ത് ഭൂമിദേവി കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പുറം ഭാഗത്ത് പരമശിവൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് തലയ്ക്കൽ ശുക്രദേവൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് പൂർവ്വ ഭാഗത്ത് കാമദേവനും കൂടാതെ സൂര്യഭഗവാനും എല്ലാം തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ സകല തരത്തിലുള്ള ദൈവികന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യമുള്ള ദേവി ദേവന്മാരുടെ ആ ഒരു വസിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഈ പറയുന്ന വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top