വെരിക്കോസ്സ് അൾസർ പാടുപോലും ഇല്ലാതെ മാറാനും കാലിലെ രക്തയോട്ടം വർധിക്കാനും വെരികോസ് വരാതിരിക്കാനും

ലോകത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷ വിത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അല്പം അധികമായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെയിലിനെ കുറിച്ച് മതിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള വെരിക്കോസ് ചെറിയ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാമാണ് ഈ വെരിക്കോസ് അൾസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത്.

   

എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പെട്ട രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമതായി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് രക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന ആർട്ടറി എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലുകളും അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഉപരി തലത്തിൽനിന്ന് ശരീരത്തിലെ രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന വെയിൻസ് എന്ന്.

പറയുന്ന രക്തക്കുഴലുകളും സാധാരണഗതിയിൽ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം എത്തിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം തിരിച്ചുവരുന്നത് ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അതായത് ശരീരത്തിന്റെ മസിലുകളുടെ ഒരു ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് കളിലുള്ള പേശികളിൽ.

നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കൈകൾ ഉയർത്തുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തല ചൊറിയുമ്പോഴും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒഴുകുന്നതിനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും പക്ഷേ കാലിൽ നിന്നുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വഴി രക്തം തിരിച്ചു ഒഴുകാൻ ആയിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മരണം ഇത്രയും അധികം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാല് അതുപോലെതന്നെ ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനു വളരെ എതിരായിട്ടാണ് ഇത് ഒഴുകേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top