ഈ ഒരു ജ്യൂസ്‌ മതി ഹാർട്ടിലെ ബ്ലോക്ക് അലിയിച്ചു ഇല്ലാതെയാക്കാൻ

വയസ്സായ രോഗികൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ പുകവലിക്കാൻ ഇവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ സാധാരണ ആളുകൾ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ആണ് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് നാലും അഞ്ചും ബ്ലോക്കുകൾ ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ കാൽസ്യം പോലെയുള്ള ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ കമ്പ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 100% ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സി ടി ഓ പോലെയുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ മെയിൻ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ബേസിക്കായിട്ടുള്ള എൻജിഒ പ്ലാസ്റ്റിക് മരുന്നുകളും പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയും.

   

റിസ്ക് എടു മലം ആയിരിക്കും ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ബൈപ്പാസ് സർജറിയാണ് പല ആളുകളും ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ ബൈപ്പാസ് സർജറി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് പല ആളുകളും അതിൽ നിന്നും ഓടിക്കൊണ്ട് അശാസ്ത്രീയമായ ഇഞ്ചക്ഷനും പച്ചമരുന്നുകളെല്ലാം പുറകെ പോകുകയും അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ട് കാർഡിയാക് അറ്റാക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ.

ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾക്ക് ബൈപ്പാസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് ചിപ്പ് സിടി യു ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കില്ല ജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആണ് സാധാരണ അനിജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തന്നെയാണ് കൈയിലൂടെയും കാലിലൂടെയും എല്ലാം ട്യൂബ് കടത്തി കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽസ്യം പോലെയുള്ള ബ്ലോഗുകൾ എല്ലാം പൊടിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും.

പണ്ടത്തെ അടഞ്ഞിട്ടുള്ള തുറക്കാനുള്ള ആന്റി ഗ്രേഡ് ടെക് ഗ്രേഡ് റീ എന്റർ ടെക്നിക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ഇത് സ്പെഷ്യലൈസ് വയറുകളും ഗൈഡുകളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെക്കുറിച്ച് സക്സസ് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ജംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം തന്നെ കംപൈൻ ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളെ 100% മാറ്റിക്കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ചിപ്സി ctu നമുക്ക് കഴിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/mftMpj47RKw

Scroll to Top