ഈപ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ വരില്ലഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പുരുഷന്മാരിലെ ശേ.ഷിക്കുറ.വ് ഇതാണ്കാരണം

ഒരുപക്ഷേ പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ ഓടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മാജിക്കൽ റെമഡി എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം ലഭിക്കും എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് പുറമെയും എല്ലാം നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകും എന്നുള്ള ഒരു വമോഹത്തിൽ നമ്മൾ പോയി പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മേഖലയാണ് ഈ പറയുന്ന.

   

ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ പക്ഷേ പുറത്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പറയാൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാം ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പരസ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോയി മുമ്പ് തന്നെ വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ.

പറയാനായി പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തേജനം കുറയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലൈംഗിക ഉത്തേജനം കുറയുക എന്നുള്ളത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധികം നാച്ചുറൽ.

ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെനോപോസ് പോലെ 50 അതിനുശേഷം മാസമുറ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ആൻഡ്രോപോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നപ്പെടുന്നത് ഗതിയിൽ ഉദ്ധാരണ കുറവ് പ്രശ്നം പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകാം 70 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 60 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ആളുകളിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം വളരെയധികം സാധാരണമായി തന്നെ ഉണ്ടാകാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top