തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അത്ഭുതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും

ബാലാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുപ്പതി വെങ്കിടേഴ്സിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് പുണ്യം ആണ് എന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം ഭക്തരുടെ അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സൗഭാഗ്യവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം നൽകുമെന്നും ഇവിടെ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കവർന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ഇനി അതിനെ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ദുരിതം സംഭവിക്കും എന്നുമാണ് വിശ്വാസം മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വരനെ നിത്യേന ആറ് പൂജകൾ ആണ്.

   

ഉള്ളത് പുലർച്ചെ 2 30ന് പ്രത്യക്ഷ പൂജ അഥവാ സുപ്രഭാതം സേവ എന്ന് പറയുന്നു സൂര്യോദയത്തിനുശേഷം ഉച്ചപൂജ ആയ പ്രാഥകാല പൂജ മധ്യ പൂജ സൂര്യാസ്തമനം തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള അപരാധ പൂജ പ്രഭാഷണ സന്ധ്യക്കുള്ള സന്ധ്യക്കാല പൂജ അത്താഴപൂജ എന്നിവയാകുന്നു തിങ്കളാഴ്ച വിശേഷപൂജ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ അഷ്ടദളബാധ പത്മാരാധന ബുധനാഴ്ചകളിൽ സഹസ്ര അഭിഷേകം വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ അരിപ്പാവാട സേവാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അഭിഷേകം എന്നിവ പ്രധാനം തന്നെയാകുന്നു.

തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് പുണ്യകരവും ഭാഗ്യവും ആയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വൻ ചേരുന്നതാകുന്നു ഒട്ടനകം ഫലങ്ങളാണ് തിരുപ്പതി ദർശങ്ങൾ നടത്തുത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരിക്കലെങ്കിലും തിരുപ്പതിയിൽ ദർശനം നടത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കുക ഇരുപതി ദർശനം നടത്തുകയാണ്.

എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക മായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നുചേരുന്നത് ആകുന്നു. എന്നാൽ സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയാണ് തിരുപ്പതി ദർശനത്തിലൂടെ ഓരോ ഭക്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുക ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ദുരിതമോചനത്തിനും ഉത്തമം തന്നെയാണ് തിരുപ്പതികൾ ദർശനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് വിവാഹം മുടങ്ങുകയും മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിവാഹ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top