ഉ.ദ്ധാര.ണക്കുറ.വും ശീ.ക്ര.സ്ക.ലനവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്

നോർമലി ഇപ്പോൾ ഷുഗർ വന്ന പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾപറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതാണ് എന്റെ കാലിലും കൈകളിലും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെതന്നെ കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയും പുരുഷന്മാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ലിംഗം ബലക്കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.

   

ഷുഗറിന്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ പറയാറില്ല നോർമലി ഇല്ല പുരുഷന്മാരും വളരെയധികം മടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലിങ്ക് ബല കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇതിനൊരു ചികിത്സ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായി സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർ പറയാനും പുറത്ത് പറയാനും മടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വരാനായിട്ട്.

അവർ മടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്തു ഒരു കാര്യങ്ങളും എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഉദരണാ കുറവ് മാറ്റുക ഇതിൽ ബലം കൂട്ടാൻ എന്താ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നോർമനി എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നത് വയാഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈരുമായിരിക്കും ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഒരു കൊടി ഒരു ബലക്കുറവ് മാറുന്നപോലെ അതുപോലെതന്നെ കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് ഒരു ഇതിന് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പറായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതും.

ഒരു ഫീൽ ലഭിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഇത് പണ്ടത്തെപ്പോലെ തന്നെ ബലക്കുറവും ഉദ്ധാരണ കുറവും എല്ലാം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലിംഗത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈട്രിക് ഓക്സിസിഡ് ആണ് ഇതിന്റെ രക്തമെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസ്സൽ എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ നേര്ടിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ആ ബ്ലഡ് ബസ്സുകൾ ചുരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബലക്കുറവും ഉദരണകുറവ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വയാഗ്ര നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വയാഗ്ര നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top