ഉ.ദ്ധാ.രണ കുറവ് ഭർത്താവിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മരുന്നായും ഭക്ഷണമായി ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ഭുത വസ്തു

നമ്മുടെയെല്ലാം ആഗ്രഹം ആണ് സൗന്ദര്യമൊന്നും വർധിപ്പിക്കണം ആരോഗ്യം വന്നു വർധിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ തടി ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല ഇതിനെല്ലാം തന്നെ സഹായിക്കലും ആകുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് ഉലുവ ഉലുവയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എത്രത്തോളം നമുക്കിത് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം സമയം ഭക്ഷ്യ വസ്തുവായിട്ട് അതുപോലെതന്നെ മെഡിസിൻ ആയിട്ടും.

   

ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഉലുവ ചെടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഉലുവയെക്കുറിച്ച് അതായത് ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ടും എന്നതിന് ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉലുവ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കാൻ ആയി കഴിയുന്നത് എന്നും എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും.

നമ്മൾ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യകരമായിട്ട് നമ്മൾ വയറു വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ ഉലുവ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയറിനു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വയറ്റിൽ വരുന്ന പുണ് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അസുഖങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഉലുവ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവ വറുത്ത പൊടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറികളിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ലഹനക്കേട് ഉള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇത് പൊടിച്ചു എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മോരിൽ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉലുവ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനും എന്നതാണ് ഉലുവയിൽ ഒരുപാട് ഫോളിക് ആസിഡ് അയൺ കണ്ടന്റ് സോലുബ് ഫൈബറും കൂടാതെ പ്രോട്ടീൻ എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് മലബന്ധം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിബേഷൻ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top