പല മടങ്ങായി നിങ്ങൾ ചിലവാക്കിയ പണം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ തിരികെ വരും!! ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചു നോക്കൂ…

പണം നമ്മൾ ചെലവാക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെലവാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമാനം കവിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വരവ് 100 ആണെങ്കിൽ ചിലവ് 150 ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുമാസം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം യാതൊരു.

   

ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാറില്ല അതിനുശേഷം ഒരു മാസത്തിന്റെ പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ പണം നമുക്ക് ചിലവാക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പണം ചെലവാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടുകൂടി വേണം അവസരമാക്കുവാനായി ഇനി പണം ചെലവാക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് സന്തോഷം എപ്രകാരമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ശുഭ കാര്യങ്ങൾക്ക്.

വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ പാഴ് ചിലവുകൾ അതുപോലെതന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി വരുക അതായത് വീട്ടിലുള്ള മിക്സി അഥവാ ഗ്രൈൻഡർ അതുമല്ല എങ്കിൽ മോട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് കമ്പ്ലൈന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് അതും നന്നാക്കി ഉപയോഗിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കും വീണ്ടും.

വാഹനം നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പണം ചെലവാക്കുക കൂടാതെ അമിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പാഴ് ചെലവുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെയധികം വിഷമിക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണ ശമ്പളം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചു പണമെങ്കിലും മിച്ചം പിടിക്കണം എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പലതരത്തിലുള്ള ചെലവുകളും വരുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ വരുമാനം വർധിക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top