തള്ളയെയും കൊച്ചിനെയും കാണാന്‍ ജനപ്രവാഹം, ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും അത്ഭുതം; കണ്ണൂരില്‍ കോഴി പ്രസവിച്ചു;

പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത സാധാരണഗതിയിൽ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനായി കഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ നിന്നും കോഴി പ്രസവിച്ചു കണ്ണൂർൽ എന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് ഒരു മൂക്കിൽ വിരൽ വച്ച് പോകുന്ന സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് രചനയുടെ വീട്ടിലാണ് തള്ളക്കോഴിയുടെ പ്രസവം നടന്നിട്ടുള്ളത് വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജനം ഒന്നാകെ ഇളകി ആ കാഴ്ച കാണാനായി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.

   

ഇവിടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിയാണ് പ്രസവിച്ചത് ഈ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ആണ് അവർക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചത് ഞാൻ മാർജിലായിരുന്നു 100 കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അസുഖം വന്ന ചത്തുപോയി 30 കോഴികളിൽ ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് കോഴികൾ മുട്ടയിടാൻ ആരംഭിച്ചത് കോഴിമുട്ടയിൽ പലപ്പോഴും രണ്ടു മഞ്ഞ കുരു കാണാനുള്ളതായി സാധാരണക്കാരിൽ.

കൂടുതൽ വലുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടും വീട്ടുകാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രസവത്തിലൂടെ വന്നത് വായും കാലും എല്ലാം ഉള്ള ജീവൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു രൂപമായിരുന്നു എന്നാൽ കൊക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമയം കഥയിലെ നായികയായ കോഴിക്ക് പ്രസവശേഷം അധികനേരം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാകില്ല പുസ്തകത്തിനുശേഷം തള്ള കോഴിക്ക് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചത്തു പോയി തള്ള കോഴിക്ക് ഉള്ളിൽ ഭ്രൂണം ഉണ്ടായി എങ്കിലും തോഡിന്റെ കവചം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top