നിർത്താതെ ചുവരിലേക്ക് നോക്കി കുരച്ച് നായ; അവസാനം ചുവർ പൊളിച്ചു നോക്കിയ ഉടമസ്ഥൻ അത് ഞെട്ടി പോയി

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഒരു നായയുടെയും ഒരാളുടെയും ഒരു കഥയാണ് ആ നായ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ചുമരിനെ നോക്കി കുരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആ നായയുടെ ഉടമസ്ഥൻ പോയി അമേരിക്കയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈയൊരു കഥയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ പേരിൽ ജോർജ് മില്ലർ എന്നുള്ളതാണ് 30 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെക്കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നായ മാത്രമായിരുന്നു ക്രോസ്ബി എന്നായിരുന്നു നായയുടെ പേര് ഒരുപാട് കാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹതോട് ഒപ്പം നായ താമസമാക്കിയിട്ട്.

   

അദ്ദേഹത്തിന് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നായയും പൂച്ചയും എല്ലാം താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുമായി ഈ നായ വളരെയധികം ചങ്ങാത്തത്തിലായിരുന്നു ജോർജ് വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി അവരോടൊപ്പം തന്നെ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു മൂന്ന് ആളുകളും കൂടി എല്ലാദിവസവും കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നായയും പൂച്ചയും ഓരോന്നായി മരിച്ചുപോയി തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അകാലമായിട്ടുള്ള മരണം കാരണം ക്രോസ്ബി വളരെ അധിക്കം സങ്കടത്തിലായി പിന്നിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു.

അസാധാരണമായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ പെരുമാറാനായി തുടങ്ങി ജോർജിന്റെ വീട്ടിലെ ലോബിയിലേ ചുമരിനെ നോക്കി നായ വളരെ തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ കുരയ്ക്കാനായി തുടങ്ങി തന്റെ യജമാനൻ വിളിച്ചാൽ അനുസരണയോടു കൂടി തന്നെ അടുത്തെത്തുന്ന നായ അവനെ അനുസരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല പിന്നീട് ഒരു ഭയങ്കരമായ സംഭവം നടന്നു തന്നെ നായയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണം എന്തെങ്കിലും രോഗമായിരിക്കും എന്നാണ് അവൻ കരുതിയത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നും തന്നോട് ഒപ്പം തന്നെ ചിലവഴിച്ചിരുന്ന നായ മുഴുവൻ സമയവും ആ ചുമരിനെ നോക്കി നിന്നു കുരക്കുകയായിരുന്നു ജോർജിന് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top