2 ദിവസത്തിനകം നടക്കും ഈ നാളുകാർ വിചാരിച്ച കാര്യം ഇനി ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല

തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോകുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ശിവ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നക്ഷത്രവും രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈയൊരു കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക സെപ്റ്റംബർ 17 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ കന്യ രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതാകുന്നു സൂര്യൻ ചിങ്ങം കന്നി രാശിക കളാൽ വരുന്ന UHRAM നക്ഷത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

   

ഇനി കുംഭം രാശിയിൽ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലും വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിലും സഞ്ചാരം നടത്തുന്നതാണ് രാഹു മേടത്തിൽ അശ്വതി ചൊവ്വ കന്നി രാശിയിൽ അത്തം നക്ഷത്രത്തിലും ആണ് ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ വന്നുചേരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതായത്.

ഇവർ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു ഇവയെ തേടി കുറച്ചു കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രം ആകുന്ന ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ദൂതൻ പ്രഭാതത്തിൽ 9 മണി വരെ വളരെയധികം അനുകൂലമായ ഒരു സമയം തന്നെയാകുന്നു.

കാര്യം വിജയം അംഗീകാരം സുഹൃത്ത് സംഗമം ഇഷ്ടം ഭക്ഷണം ലഭ്യത യാത്ര വിജയം എന്നിവ കാണുന്ന ഒരു ദിവസമാണിത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്തു കൂടാനുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം വന്നുചേരും ഉല്ലാസ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം പങ്കിടുവാനായി സാധിക്കുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങൾ എല്ലാം വഞ്ചും ബുധനാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ 9 മണി കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ പ്രതികൂലമാണ് എന്നെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്നാലും ഇത്രയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരണമെന്നില്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള പരാജയം അപകടഭീതിയുംഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top