ഏറ്റവും നല്ല ഒറ്റമൂലി വെള്ള.പോ.ക്ക് മാറാൻ

ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലും കൗമാരക്കാരായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളിലുംഒരേ പോലെ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയാനായി മടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വെള്ളപോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥി ഉരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെഡിക്കൽ പറയുന്നത് ലൂക്കോറിയ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് വീട്ടിൽ പ്രായമായ ആളുകൾ പറയുന്നു ഉരുകി നമ്മുടെ എല്ല് ഉരുകി ഒലിച്ചുപോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലെ,

   

ഒരുപാട് ഡൌട്ട് പേഷ്യൻസിനും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം സംസാരിക്കാം വജൈന അഥവാ സ്ത്രീകളുടെ ജനനി പരിസര ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള ഗ്രന്ഥികൾ അഥവാ ഗ്ലാൻഡ് നോർമലി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു FULID ആണ് വെജ്നൽ ഡിസ്ചാർജ് അല്ല സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മറ്റൊരു പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസ്പെരന്റ് ആയിരിക്കും അതായത്,

കളർ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് മുട്ടയുടെ വെള്ള പോലെ കൊഴുപ്പ് രീതിയിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് സാധാരണ മെൻസൽ സൈക്കിളിന്റെ പല ദിവസങ്ങളിലും ഇതിന്റെ അളവുകളിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കലി ഡിസ്ചാർജ് കൂടുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടീഷനിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ മെൻസ്റ്റൽ സൈക്കിളിന്റെ മിഡ് വെയിൽ 13 14 ദിവസത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് അധികമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ,

നിങ്ങളുടെ ഓവുലേഷനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് അതുപോലെതന്നെ പെർഗാൻസി സമയത്തും വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് വെള്ളപോക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അമ്മമാരിലും ലൈംഗിക ഉണർവ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെജിനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിനെ പോയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത ശേഷം ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോയ ശേഷം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകിയ ശേഷം എപ്പോഴും ഡ്രൈയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകകുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top