അമ്മയെ വയ്യാതായി നോക്കാൻ വന്ന ഹോമിനേഴ്സ് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മക്കൻ പകച്ചു പോയി

ചങ്ങലയിൽ താളം പിടിച്ചു കൊണ്ട് ചിരിക്കുകയും അതിന്റെ കണ്ണികളെല്ലാം അറുത്തറിയാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിരാശരപ്പെടുമ്പോൾ കരയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു സങ്കടം തന്നെയായിരുന്നു മാത്രം അറിയാവുന്ന അമ്മയെ ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കഫം തുപ്പി വൃത്തികേടായിട്ടുള്ള ചുമരും മലത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും അസ്നീയം ആയിട്ടുള്ള മണവും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറപ്പും പേടിയും.

   

കാരണം മറ്റാരും തന്നെ ആ മുറിയുടെ അരികിൽ പോലും വരാത്തത് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവൻ തന്നെ വേണമെന്ന് അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ജോലി കൂടി പോകും എന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആയിരുന്നു രമേശൻ ഒരു ഹോം നേഴ്സിന് വേണ്ടി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസികൾ പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് സോറി പറയാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ നോക്കാൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ പോലും താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല.

ജോലി ഇതാണ് എങ്കിലും അവർക്കും ജീവനിൽ പേടിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് ഇന്ന് കൈമലർത്തുന്ന ആളുകളോട് ചിരിയോട് കൂടി തന്നെ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ രമേശന് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവസ്ഥ കാണുന്ന പല കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കാം എന്ന് പക്ഷേ എന്തോ അതിനുമാത്രം മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഇത്രകാലവും കുറവില്ലാതെ തന്നെ അറിയിക്കാതെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള അമ്മയെ.

ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് തന്നെ തീരെ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനെ ഉള്ള കാലം ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അമ്മയെ തള്ളി വിടില്ല എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവൻ പക്ഷേ നോക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ജോലി അത് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു വിഷമമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ള വരുമാനം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top