വീട്ടിൽ നിന്നും ജൂലൈ 17 – ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുൻപ് ഒഴിവാക്കേണ്ട 3 വസ്തുക്കൾ കർക്കിടക മാസം പിറക്കുന്നു

രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കർക്കിടക മാസം എത്തുകയാണ് കർക്കിടകമാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമായണമാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാത്തരം ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യം നല്ല മഴ ടീച്ചർമാർ എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനുഗ്രഹ വർഷം കൊണ്ട് മൂടുന്ന ഒരു പുണ്യമാസം കർക്കിടകം മാസത്തിലെ ക്ഷേത്രദർശനം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതെല്ലാം മാസത്തിലെ പുണ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്.

   

ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാം ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈയൊരു കർക്കിടകം ജൂലൈ 17 വരുന്നതിനു മുമ്പായി അതായത് കർക്കിടകം മാസം ഒന്നാം തീയതി എത്തുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാസവും സ്വീകരിക്കാനായി കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കേണ്ട ഒരു മാസമല്ല.

അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പല വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം വരുത്തുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതും ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഈയൊരു കർക്കിടക മാസത്തെ വരവേൽക്കാനായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ എല്ലാവരും.

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനിയും നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തോളം തന്നെയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആളുകളുടെയും സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് മഹാലക്ഷ്മി പടി കയറി വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് രീതിയിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വർഗമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം പാലിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തേ മതിയാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top