മാജിക്ക് പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇന്ന് രാത്രി തീരും മുൻപ് ഈ വാക്ക് പറയു

വിശേഷപ്പെട്ട ചതുർത്തി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഷഷ്ടിയാണ് കന്നിയിലെ ഷഷ്ടി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ഗണപതി പ്രീതിയോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ഷഷ്ടി വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ അതായത് തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം നീങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫലം തന്നെ കന്നിയിലെ ഷഷ്ടിക്ക് അധികമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ്.

   

ശിവ പാർവതി പുത്രനാണ് മുരുക സ്വാമി തൊട്ടും കൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഏവരിലും മുരുക ചൈതന്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് യഥാവിധി ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഭഗവാന കാര്യങ്ങൾ നടത്തിത്തരുക തന്നെ ചെയ്യും ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുരുക ഭഗവാനെ മനസ്സറിഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഭക്തരുടെ വിളി പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ കേൾക്കും എന്നുള്ളത്.

ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ഇന്ന് ഈ വിശേഷപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സർവൈശ്വര്യങ്ങൾ തന്നെ ഏവർക്കും വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇന്നും നമുക്ക് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം സ്ഥിതിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് കൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം സെപ്റ്റംബർ 20 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 16ന് സ്ഥിതി ആരംഭിക്കുന്നത്.

ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 21 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 15ന് ഇത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ സെപ്റ്റംബർ 21നാണ് ഷഷ്ടി വൃതം എടുക്കുന്നവർ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഷഷ്ടിയായിട്ട് ആചരിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു കൂടാതെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് അതീവ ദോഷകരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു ഇത് എന്തെല്ലാമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top