തുടക്ക ലക്ഷണങ്ങൾ പരിഹാരം മാർഗ്ഗം, പ്രോ.സ്റ്റേറ്റ് വീക്കം

50 വയസ്സിനു ശേഷമുള്ള 50 ശതമാനത്തോളം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന 60 വയസ്സിനുശേഷം 70 ശതമാനം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് ബിപിഎച്ച് പ്രോസേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം സാധാരണ മുമ്പ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വളരെയധികം വ്യാപകമായി.

   

തന്നെ ഈ പ്രോസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം കൂടുതലായി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് 70 വയസ്സിനുശേഷം സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം എല്ലാം സർവ്വസാധാരണമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 40 വയസ്സ് എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് തന്നെ പല പുരുഷന്മാരിലും ഈയൊരു പ്രശ്നവും കൂടുതലായി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസ്റ്റ്റ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം വരുന്നത് എങ്ങനെ.

നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആയി പോകുന്നത് പ്രോസൈഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂറിനറി ഗ്ലാമർ മൂത്രം അറയുടെ തൊട്ട് അടുത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സമീപത്ത് കൂടിയാണ് മൂത്രം നാളമെല്ലാം തന്നെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിന്റെ പുറകുവശത്തു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മലാശയം മലദ്വാരവും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട്.

തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രോസൈറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വരുന്ന ഏതൊരു വലിപ്പവർദ്ധനവും അതിന്റെ സമീപത്തുള്ള അവയവങ്ങളെ കൂടി ഇത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രോതസൈറ്റിന്റെ വീക്കം വരുന്ന ആളുകൾ മൂത്രസഞ്ചി കളിലെസ് കംപ്രഷൻ കൊണ്ടും മൂത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു അതായത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെതന്നെ രാത്രി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും പലതവണ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ് ആയിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാം പോകാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top