വെറും 9 തവണ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി, ലക്ഷം കടവും തീരും!

ദുബായ് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കടബാധ്യതയാണ് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി തന്നെ ജീവിക്കുവാനും ഉറങ്ങുവാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കുന്നതെല്ലാം എത്ര വലിയ തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം തീർന്നു കൊണ്ട് പണം കടലു പോലെ തന്നെ വന്നു ചേരുവാൻ ആയി.

   

വളരെ ലളിതമായ ഒരു വഴിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കടബാധ്യത തീർക്കാനായിട്ട് പണം വശ്യമാകുവാനുള്ള ധാരാളമായിട്ടുള്ള താന്ത്രികമായ വഴിപാടുകൾ മന്ത്രജപങ്ങൾ രഹസ്യ വഴിപാടുകൾ എല്ലാം തന്നെ കൂടാതെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെയധികം ലളിതമായുള്ള എന്നാൽ അതിശക്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുറ ആണ് കട ബാധിതകൾ എല്ലാം.

തീർക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രി ജപമാണിത് പൊതുവായി തന്നെ കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം തീരണമെങ്കിൽ നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉള്ള ചൊവ്വ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ധനം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള കാലഗൃഹത്തുമുണ്ട് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന്റെ കാരകത്വം എന്താണെന്ന് എന്നാൽ ഭൂമികാരകൻ എന്നുള്ളതാണ് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്രണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കടം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

നമ്മുടെ കടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം തീരണമെങ്കിൽ അതിനു ചൊവ്വ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കൂടിയേ തിരിയുള്ളൂ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഉപരിയായി ചൊവ്വ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വഴിപാട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൂമി വാങ്ങാനും ഒരു വീട് വയ്ക്കാനും ഉള്ള യോഗം എല്ലാം മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നീ വീടു വയ്ക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം നേരിടുന്നവരാണ് എങ്കിലും ശരി വെറിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസും തൊഴിലും എല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി തന്നെ ചെവ്വഭഗവാനെ വഴിപാട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top