ഇവിടെ ആണോ അടുക്കളയിൽ അരി പാത്രം വെക്കുന്നത്? എക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉടനെ മാറ്റൂ വലിയ ദോഷം

ഒരുപാട് ആളുകള് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ അരി പാത്രംഎവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെക്കേണ്ടത് അരി പാത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം അത് എവിടെയാണ് അരി പ്രാത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെ വച്ചാലാണ് ദോഷമായിട്ടു ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനം അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്.

   

അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിന്റെ കൃത്യമായുള്ള സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഇത് എവിടെവച്ചലാണ് നമുക്ക് വളരെയധികം ദോന്തോഷകരമായി ചേരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ കാണാനായി കഴിയുന്ന മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യമാണ് ആ വീട്ടിലെ ഡൈനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങൾ.

ഞാനിവിടെ പറയാം പണ്ടുകാലത്തെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും എല്ലാം നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ തന്നെ അരി താഴെ വീഴുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അരി പാത്രമെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അരി താഴെ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വഴക്കു പറയാറുണ്ട് അരി നിലത്തു വീഴാനായി പാടില്ല അരി നിലത്ത് വീണാൽ തന്നെ അത് ചവിട്ടാനായി പാടില്ല അത് നുള്ളി പെറുക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെയധികം മഹാലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് നിനക്ക് വീണാൽ അത് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട് മുടിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാനായി പാടില്ലാത്ത നിലത്ത് വീഴരുത് എന്ന് നിർബന്ധം തന്നെ പിടിക്കുന്നത് വളരെയേറെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അരി ഒരിക്കലും നിലത്ത് വീഴാനായി ഇടയാകരുത് അഥവാ നിലക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാലും അത് രണ്ട് കൈകളും കൊണ്ട് നുള്ളി പറുക്കി എടുത്തു കൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളിലും വെച്ച് വന്ദിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top