ഈ വഴിപാട് ആഞ്ജനേയ സ്വാമിക്ക് നടത്തിയവർ ഉയർന്നിട്ടേ ഉള്ളു, ഇത് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ എന്നറിയില്ല,

ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭക്തനാണ് ആഞ്ജനേയ സ്വാമി അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രീരാമ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആഞ്ജനേയ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്ര ശ്രീരാമ ഭക്തനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹനുമാനെ യഥാവിധി വഴിപാടുകൾ നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ധൈര്യം ശക്തിയും കാര്യവും എല്ലാം ഉറപ്പാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വഴിപാട് ഏതാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വഴിപാട് ചെയ്താലുള്ള […]

ഈ വഴിപാട് ആഞ്ജനേയ സ്വാമിക്ക് നടത്തിയവർ ഉയർന്നിട്ടേ ഉള്ളു, ഇത് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ എന്നറിയില്ല, Read More »

ഇന്ന് ഏകാദശി ഈ ദിവസം ഒരു തവണ ജപിച്ചാൽ പോലും ഫലം ഉറപ്പ്

ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാമിക ഏകാദശിയാണ് ഇന്ന് ചാന്ദ്ര പക്ഷേ രീതി ഏകാദശി കൂടിയാകുന്നു ഏകദേശ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സകല പാപമോചനമാണ് ഫലം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ചില രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടതാകുന്നു അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് ഉള്ള കാര്യം. കൂടാതെ ഇന്നേദിവസം ഒരിക്കലും കുളിക്കാതെ ഇരിക്കുവാനായി പാടുള്ളതല്ല ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനുശേഷം ആണ് മന്ത്രങ്ങൾ

ഇന്ന് ഏകാദശി ഈ ദിവസം ഒരു തവണ ജപിച്ചാൽ പോലും ഫലം ഉറപ്പ് Read More »

കോടീശ്വരൻ ആകും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപ നാണയം ചെയ്ത് പേഴ്സിൽ വെക്കൂ,

ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണം നിറയാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച നേടാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും കുബേര ഭഗവാന്റെയും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള വിജയങ്ങൾ കോടീശ്വര യോഗം വരെ ഉണ്ടാകാനും ഉയരാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൽ പേഴ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാനായി

കോടീശ്വരൻ ആകും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപ നാണയം ചെയ്ത് പേഴ്സിൽ വെക്കൂ, Read More »

ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 നക്ഷത്രക്കാർ

ഒമ്പതോളം നാളുകാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടിസ്ഥാനസ്വഭാവപ്രകാരം അതായത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം അഥവാ പൊതുസ്വഭാവപ്രകാരം ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിവാഹശേഷം പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നക്ഷത്രക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നക്ഷത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ആ നക്ഷത്രത്തിന്റേതായ ചില പൊതു

ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 നക്ഷത്രക്കാർ Read More »

ലക്ഷ്മി ദേവി നല്ല കാലം വരുന്നതിന് മുൻപ് കാണിച്ച് തരുന്ന 7 ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

സമ്പത്തിനെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും രേവതിയാണ് ലക്ഷ്മിദേവി അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതെല്ലാം വീടുകളിൽ ദേവി വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആഹാരത്തിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ലക്ഷ്മി ദേവി ഒരു വീടുകളിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പായി ചില തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂങ്ങ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വാഹനമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് മൂങ്ങയെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലകാലം വരുന്നതിനു മുമ്പായി ലക്ഷ്മി ദേവി കാണിച്ചുതരുന്ന ഒരു ലക്ഷമായി കണക്കാക്കാം എന്നാൽ ഈ പക്ഷി

ലക്ഷ്മി ദേവി നല്ല കാലം വരുന്നതിന് മുൻപ് കാണിച്ച് തരുന്ന 7 ലക്ഷ്ണങ്ങൾ Read More »

ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി മുത്തപ്പൻ പറയും വരാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അതേപോലെതന്നെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവിശം തന്നെയാണ് ഈശ്വരവിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം. സൗഭാഗ്യങ്ങളും വളരെയധികം ഉയർച്ചയും വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഇതേപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും അജ്ഞാതമായി തന്നെ തുടരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനായി പോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി

ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി മുത്തപ്പൻ പറയും വരാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ Read More »

Scroll to Top