അടുത്തുള്ള ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം ഈ പുഷ്‌പാഞ്‌ജലി ചെയ്‌താൽ, മനസ്സിൽ ഉള്ള ഏത് ആഗ്രഹവും ദേവി നടക്കും

കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പൂജകളിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് 80 മുതൽ 90% ത്തോളം കമന്റുകൾക്ക് റിപ്ലൈ എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെതന്നെ കുറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ സന്ധ്യ പൂജ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിലും എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താനായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് ആളുകളും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് മിസ്സ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി നൽകിയില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കിയത് അല്ല ക്ഷമിക്കുക സമയം കുറവുള്ളത്.

   

കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പേരുകളിൽ അവസാനം വന്നിട്ടുള്ള ചില കമന്റുകൾ ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുറിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലും സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേറെ ഒരു തരത്തിലും എടുക്കരുത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമിക്കുക മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിട്ടാണ് എന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതവണ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇതൊന്നു നടന്നു കിട്ടണം തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം തിരുമേനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം എല്ലാം എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന വഴിത്തിരിവ് ആകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആശക്കങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അകറ്റിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം.

തന്നെ മാറുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിപാട് കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വഴിപാടും പൂജകളും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ കോടികളും ആയിരങ്ങളും എല്ലാം മടുക്കിയിട്ടുള്ള വഴിപാടും പൂജകളും ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അടുത്ത് അറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രാർത്ഥന രീതികളും എല്ലാം ആണ് ഞാൻ പറയാനായി പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് 100% പണം ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ഉറപ്പുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top