നിർത്താതെ വീടിന്റെ ചുവരിലേക്ക് നോക്കി കുരച്ച് നായ; ഉടമസ്ഥൻ ഒടുവിൽ ചുവർ പൊളിച്ചു നോക്കിയ ഞെട്ടി പോയി

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരാളുടെയും അയാളുടെ നായയെയും കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ആ നായ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ചുമരിന്റെ നോക്കി ഒരുപാട് സമയം കുറയ്ക്കുമായിരുന്നു അവസാനം അതിനെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആ നായയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ നായയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ പേര് ജോർജ് പില്ലർ എന്നാണ് 30 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

   

ആകെ കൂട്ടി കൂട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നായ മാത്രമായിരുന്നു റോസ്ബി എന്നായിരുന്നു ആ നായയുടെ പേര് ഒരുപാട് കാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ആ നായ താമസമാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നായയും പൂച്ചയും തമ്മിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുമായി ഈ നായ വളരെയധികം ആയിരുന്നു ജോർജ് വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി അവരോടൊപ്പം തന്നെ.

ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു മൂന്നാളുകളും എല്ലാദിവസവും കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ പൂച്ചിയും നായും ഓരോന്നായി മരിച്ചു പോയി തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അകാല മരണം കാരണം റോസ്ബി വളരെയധികം സങ്കടത്തിലായി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇവന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടു നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇവൻ അസാധാരണ വിധത്തിൽ പെരുമാറാനായി തുടങ്ങി ജോർജിന്റെ വീട്ടിന്റെ ലോബിയിലെ ചുമരിൽ.

നോക്കി അവൻ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ കുരയ്ക്കുവാനായി തുടങ്ങി തന്റെ യജമാനൻ വിളിച്ചാൽ അനുസരണയോടു കൂടി അടുത്തേക്ക് എത്താവുന്ന ആയാൽ ജോർജിന അനുസരിക്കാനേ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല പിന്നീട് ഒരു ഭയങ്കരമായ സംഭവം നടന്നു തന്റെ നായയുടെ അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top