ലിം.ഗത്തിന് നല്ല ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, രാവിലെ ലിം.ഗം ഇങ്ങനെ ഉദ്ധ.രിച്ചു നിൽക്കുന്നത്

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ഉദ്ധാരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സ്വാഭാവികം ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ഉദ്ധാരണം ഒരു രോഗലക്ഷണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു അവസ്ഥയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇല്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുരുഷന്മാർക്ക് പുലർകാല ഇതുപോലെതന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും.

   

ഒരു ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉദരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഉണ്ടാവുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഹോർമോൺ ലെവലുകൾ ആ സമയത്ത് കൂടുതലായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു അതായത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിറോണിന്റെ ഹോർമോൺ ലെവൽ വളരെ കൂടുതലായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റോസിറോ അളവ് നോക്കണം.

എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിന് കാരണം ഈ ടെസ്റ്റോ എന്നുള്ള ഹോർമോണിന്റെ അളവ് 11 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായി കാണാം പുലർച്ചെ ഒരു മൂന്നുനാലു മണിയാകുമ്പോൾ അതു കൂടിവരുന്നു അതിനുശേഷം അത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഈ ടെസ്റ്റ് ഹൗസിനോട് ലെവൽ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് പുലർകാലത്തുള്ള ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തേജനം നടക്കുന്നു എന്ന് ചില തരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായമാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് മൂത്രസഞ്ചി നിറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞരമ്പുകളെ അതുപോലെതന്നെ നേർസിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ലിംഗ ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top