ഇനി എളുപ്പത്തിൽ ദർശനം നടത്താം ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ ക്യു നിൽക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

എല്ലാവരും പോകാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സ് വല്ലാതെ പിടയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം വന്നു ചേരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകും ഗുരുവായൂരപ്പിനു പോയി കണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നടയിൽ അല്പം സമയം വിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം പോകുമെന്ന് ഏറെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ആയിട്ടാണ്.

   

ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എങ്കിൽ ദർശനം കഴിയുന്നതും ഇടംവരെ കാര്യം വരെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വ്യാകുലതകൾ എല്ലാം മറന്നുപോയി കൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ ലോകത്ത് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വലയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ.

നമ്മൾ മറ്റൊരു ലോകത്താണ് ആനന്ദത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷവാലയത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദർശനം കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു മാറ്റം ആ വിഷമിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നാൾക്ക് നാൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം വളരെയധികം പ്രസക്തി നേടുന്നതും ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വളരെയധികം ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നതും.

ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവരുടെ തിരക്കാണ് ഭഗവാനെ ദൃശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ വരെ ക്യൂ നിന്നാണ് ഭഗവാനെ ഒന്ന് സെക്കൻഡുകളിൽ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top