നരസിംഹ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ജനനം മുതൽ ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ

മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാലാമത്തെ അവതാരമാണ് നരസിംഹ സ്വാമി ഹൃദയ യോഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാനത്തെ അവതാരമാണ് സ്വാമി പൊതുവേ അല്ല അവതാരങ്ങളും ശാന്ത രൂപത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നാൽ നരസിംഹ അവതാരം ഉഗ്രമൂർത്തിയും ശത്രുദോഷം ദാരിദ്ര്യം പേടിസ്വപ്നം തുടങ്ങിയ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുവാൻ സാധിക്കുന്ന ദേവത തന്നെയാകുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ.

   

ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ശത്രു നാശവും ഉപദ്രവങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു ആകുന്നു പ്രഹനാഥനെ രക്ഷിക്കുകയും ഹിരണ്യകശിനെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം മൂർത്തിയാണ് എങ്കിലും ഭക്തർക്ക് ഭക്തവത്സലൻ തന്നെയാണ് സ്വാമി ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മാറാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ല.

ഇനി നക്ഷത്ര ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നാൾക്ക് നാൾ ഉയർച്ച നേടുവാനായി സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് സ്വാമിയുമായി മുൻജന്മ ബന്ധങ്ങളും തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ നരസിംഹ സ്വാമിയെ ആരാധിക്കുന്നത് അതീവശുപകരം തന്നെയാകുന്നു നരസിംഹ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാം ആണ്.

എന്നും ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നക്ഷത്രക്കാർ തന്നെയാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രക്കാർ എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ നക്ഷത്രത്തെ പറയുന്നതാകുന്നു ഇവർ ശിവ ആരാധനയ്ക്കൊപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ആരാധനയും ചെയ്തത് വളരെയധികം ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top