ഒരു പാത്രത്തിൽ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അരിയും ഉപ്പും വെച്ചാൽ, കടങ്ങൾ തീരും, നിങ്ങളെ തേടി സമ്പത്ത് വരും

എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനിസാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വല്ലാതെ തന്നെ അനുഭവിക്കുകയാണ് കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം മാർഗം പറഞ്ഞു തരണം കടബാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പണയം എടുക്കാൻ കഴിയാതെയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീട് വെച്ച് പണം എടുത്തതായിരിക്കും അത് തീർക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട്.

   

തന്നെ കടം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് വരുന്ന പണം കൈകളിൽ നിൽക്കാതെ ഇരിക്കുക അഞ്ചു രൂപ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തു രൂപയുടെ ചിലവുകൾ വരുക പണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴികെ ഇല്ലാതെയായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യസമയത്ത് പണം കിട്ടാതെ പലത്തരത്തിലുള്ള ഓണത്തിലെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വെല്ലാത്ത അനുഭവപ്പെടുക എങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഒരു പരിഹാരം മാർഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഒരല്പം പച്ചരിയും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം കല്ലുപ്പ് മാത്രമാണ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികവശം ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പായി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നമ്മളെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ചകളോടും നടത്തുന്ന നമ്മൾ മഹാലക്ഷ്മി പൂജ നടത്തുന്ന ദിവസമാണ് പൂജകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മദിനാശംസകൾ.

കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാനത് കുറിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ട് നാളത്തെ പൂജകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കല്ല് ഉപ്പ് അതുപോലെതന്നെ ഇച്ചിരി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സാധാരണ അരി അല്ല പച്ചരി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top