പോലീസിൽ വീണുകിട്ടിയ അൻപതിനായിരം രൂപ ഏൽപിച്ച കുട്ടിയെ തേടിയെത്തിയ സൗഭാഗ്യം നോക്കൂ..

വഴിയരികിൽ നിന്നും കിട്ടിയ 50,000 രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടിയെ തേടി എത്തിയത് ഈ സൗഭാഗ്യം വീഡിയോ നോക്കൂ അവൻ മടക്കി നൽകിയത് 50000 രൂപ ആയിരുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിനായി അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അവന്റെ സത്യസന്ധതയും നന്മയും ആയിരുന്നു മുഹമ്മദിയാസ് എന്ന ഏഴ് വയസ്സുകാരനെ തേടി സാക്ഷാൽ രജനികാന്ത് വരെ എത്തി പിന്നെന്തിനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടിയ രജനി അവനെ ചേർത്ത് നിർത്തി പറഞ്ഞു.

   

ഇവൻ എനിക്ക് മകനെ പോലെയാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഇനി പഠിപ്പിക്കും ഇവനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പൂർണ ചെലവും ഞാൻ തന്നെ വഹിക്കും എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് അവൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ രജനിയുടെ വാക്കുകൾ പട്ടിണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ജീവിക്കുക ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നുള്ള ബാലൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഈ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പണം അടങ്ങിയ ഒരു ബാഗ് ലഭിച്ചു വീട്ടിലെ പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും അവന് ഓർമ്മയിൽ.

വന്നില്ല ഇത് തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല നഷ്ടപ്പെട്ട പണത്തെ ഓർത്ത് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ചിന്തയാണ് അവന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് അവൻ പണം അടങ്ങിയ ബാഗ് തന്നെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഏൽപ്പിച്ചു 50,000 രൂപ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട്.

അധ്യാപകർ തന്നെ ആ കുട്ടിയെയും കൂട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ബാഗ് കൈമാറി തനിക്ക് ധരിക്കാനായി നിർത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാലന്റെ സത്യസന്ധത സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ പങ്കുവെച്ചത് കൂടി അവൻ ലോകത്തിനു മാതൃകയായി മാറി തൊഴിലാസത്തിൽ അവന് ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു രജനികാന്തിന്റെ മാനസ പുത്രനായി അവൻ പഠിച്ചു ഉയരും സോഷ്യൽ ലോകവും ഉയർന്ന കൈയ്യടിയാണ് അവന് നൽകുന്നത് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top