ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ കേട്ടൊള്ളൂ നാലിൽ ഒന്ന് തൊടൂ,

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ഇത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും നാലു വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിലുള്ള ഈശ്വര ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സർവ്വശക്തൻ.

   

പൊന്നുതമ്പുരാൻ പരമേശ്വരന്റെ ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രമാണ് മൂന്നാമതായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നാല് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായി സാധിക്കും.

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രത്തോളം ആണ് കണ്ണുകളെല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ നാല് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും കണ്ണുകളെല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദേവനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു.

കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തരത്തിൽ ഉള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം എന്താണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ശിവ ഭഗവാനെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നല്ലൊരു സെലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top