വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് വെക്കുക, ജീവിതം പച്ച പിടിക്കും

ഏലം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന ഒരു സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാനായി കഴിയും വീടുകളിൽ നമ്മൾ വന്ന് തരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ക്ഷന് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കേറുന്ന സമയത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു വിഷമം എന്തെന്നില്ലാത്ത.

   

ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം മാനസികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അതുമല്ല എങ്കിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാതിരിക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കലഹങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളിൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നാശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വലുതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിന് കാര്യം.

എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യക്തികൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്ത അയ്യോ ഇവനെ അങ്ങ് വളരെ വലുതായിപ്പോയി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എരിച്ചിൽ ഒരു പ്രാക്ക് മനസ്സിൽ നമ്മുടെ പെറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ദീർഘശ്വാസം എടുത്ത് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം നെഗറ്റീവ്.

വന്നുചേരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ അനുകൂലമായ തരംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല ചേരാനായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള തരംഗങ്ങൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ചേരുന്നത് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും പോലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാതെ ഒരു എടുത്തു നിന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജികയറുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top