ഈശ്വരൻ മരണം അടുക്കാറായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കാണിച്ചുതരുന്ന 12 ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ് ജനനവും മരണവും എന്ന് പറയുന്നത്.. ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ മരിച്ചേ മതിയാവൂ.. നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം 80 ലക്ഷം ആത്മാക്കളിൽ നിന്നും ഒരു ആത്മാവിന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യശരീരം ലഭിക്കുന്നത്.. അത്രയും മഹത്തായ ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്നു പറയുന്നത്.. ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നോ.

   

ഇനിയൊരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുമെന്നോ ആർക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം എങ്കിലും സദ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത മോക്ഷം ലഭിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഭയക്കുന്നു.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ താൻ അടുത്തൊന്നും മരിക്കരുത് എന്ന ആഗ്രഹം ഏവരിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.

ശിവപുരാണത്തിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.. ഒരിക്കൽ പാർവതി ദേവി ഭഗവാനോട് ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി.. അപ്പോൾ പരമശിവൻ ദേവിയോട് പറഞ്ഞത് മരണം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നും മരണത്തിന് മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ.

അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകപ്പെടും എന്നും പാർവതി ദേവിയോട് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി.. പരമശിവൻ ശിവപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരണത്തിനു മുമ്പായി കാണുന്ന 12 ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Scroll to Top