എത്ര പാവപ്പെട്ടവനും കോടീശ്വരൻ ആകും,വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ലാഫിങ് ബുദ്ധ വെച്ചാൽ

എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനി ഈ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വച്ചാൽ വളരുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ സമ്പത്ത് വളരണമെങ്കിൽ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലഫൈങ് ബുദ്ധ എല്ലാം വാങ്ങി വീട്ടിൽ വച്ചു പക്ഷേ സമ്പത്ത് വളരുന്നില്ല മേൽ കടമാണ് ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളതാണോ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള.

   

ബുദ്ധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും ഞാൻ അതിന്റെ മറുപടിയും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ അദ്ധ്യായം ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് ആസ്ട്രോളജി ടൂൾ ആണ്.

അനുസരിച്ച് ഇതും വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ സമ്പത്ത് വളരുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശരിയാണ് സമ്പത്ത് വളരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾക്ക് സമ്പത്ത് വളരാത്തത് ഇതിന്റെ കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതുപോലൊരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന്.

വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായിരിക്കും ചിലവ് കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഇടത്തുനിന്ന് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ചെന്ന് ആരാധിക്കേണ്ട വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ബുദ്ധ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കിയ അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഒരു ഗുണവും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top