ലക്ഷ്മിദേവി വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം

ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നിലവിളക്ക് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏവരും ഈ വിളക്ക് വീടുകളിൽ കൊളുത്തുന്നതുമാണ് ചില ആളുകൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചിലപ്പോൾ രണ്ടുനേരവും വിളക്കുകൾ കൊളുത്തുന്നതാണ് തിന്മയുടെ അന്ധകാരവും നന്മയുടെ വെളിച്ചം നിലനിർത്താനുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതാണ് നിലവിളക്ക് നമ്മൾ കൊളുത്തുന്നത് നിലവിളക്കിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗം രണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും മുകൾഭാഗം പരമ ശിവനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

   

കൂടാതെ നിലവിളക്കിന്റെ നാളം ലക്ഷ്മിദേവിയെയും പ്രകാശം സരസ്വതി ദേവിയെയും ചൂട് പാർവതിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ സകല ദേവത സാന്നിധ്യമുള്ള ഒന്നാണ് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ മനശുദ്ധിയും ശരീരശുദ്ധിയും നിർബന്ധമാകുന്നു എത്ര ദോഷങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അകറ്റുവാനും ജീവിതത്തിൽ സമ്പൽസമൃതി പ്രത്യേക രീതികളിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത്.

വളരെ ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രസീത ആകുവാൻ എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വിളക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പായും കൊളുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും എന്നതാണ് വിശ്വാസം തുളസി ഇല കൊണ്ട്.

വെള്ളം തെളിച്ച ശേഷം മാത്രമേ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ കിഴക്കുദിക്കിനെ അഭിമുഖമായിട്ട് വേണം തിരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു വൈകുന്നേരം പടിഞ്ഞാറ് ദിക്ക് നോക്കി നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കടബാധ്യത തീരുന്നതുമാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് നോക്കി നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top